Please return following links to the footer:
Designed by SMThemes.com, thanks to: CrocoThemes.com, JDis.co and SJThemes.com
Przygotowanie stołów pomocniczych

Przygotowanie stołów pomocniczych

Podstawowym wyposażeniem rewiru, ułatwiającym pracę kelnera, jest stół pomocniczy, tzw. pomocnik kelnerski. W praktyce znajdują zastosowanie: duże stoły (szafki kelnerskie) i małe stoliki dostawcze oraz wózki kelnerskie (mające zastosowanie jako stoły pomocnicze).

Duże stoły pomocnicze są przeważnie stosowane w zakładach gastronomicznych z obsługą kelnerską. Przeznaczone są do przygotowania zapasowego sprzętu, niezbędnego przy śniadaniach, obiadach i kolacjach, oraz do Dodłączenia wózków z podgrzaną porcelaną.

Małe stoliki dostawcze znajdują zastosowanie we wszystkich zakładach gastronomicznych z obsługą kelnerską, w których stosuje się serwis angielski (podczas obsługi są dostawiane do stołu konsumenckiego). Stoliki te służą do przygotowania potraw i przekładania ich z półmisków na talerze, tranżerowania, filetowania, flambirowania i ustawiania win w ochładzaczach.
Wózki kelnerskie są pomocniczym sprzętem niezbędnym w pracy kel-mają podobne przeznaczenie, jak stoliki dostawcze. Na wózkach tych przygotowuje się potrawy i napoje w obecności konsumenta.

Przygotowując stół pomocniczy kelner ustawia na nim wypolerowaną zapasową zastawę stołową przyniesioną z ekspedycji, przyprawy, serwetki papierowe i płócienne. Przygotowanie zapasowej zastawy stołowej zależy od jadłospisu planowanego na dany dzień oraz od pory dnia.

Filiżanki i szklanki nie są wyposażeniem pomocniczym, gdyż przynosi się je z napojami z ekspedycji lub przechowuje w wózkach podgrzewczych.

Naczyń szklanych, poza kieliszkami do wódki i wina, nie ustawia się na stole pomocniczym. Porcelanę potrzebną do serwowania potraw gorących przechowuje się w wózku podgrzewczym.

Stoły pomocnicze zawsze powinny być utrzymywane w należytym porządku. Nie należy na nich gromadzić zbyt dużej ilości zapasowego sprzętu  i    przedmiotów, których nie używa się do obsługi konsumentów. Nie można też gromadzić na nich brudnego sprzętu, pustych butelek, ani zapasu napojów chłodzących, które powinny być podawane konsumentom bezpośrednio z urządzeń chłodniczych.