Please return following links to the footer:
Designed by SMThemes.com, thanks to: CrocoThemes.com, JDis.co and SJThemes.com
Systemy obsługi kelnerskiej

Systemy obsługi kelnerskiej

Obsługa kelnerska jest najbardziej tradycyjnym, a przy tym najbardziej złożonym systemem, charakteryzującym się dużą pracochłonnością, małą wydajnością pracy w przeliczeniu na 1 kelnera i na 1 miejsce konsumenckie. W zakładach z obsługą kelnerską konsument jest nastawiony przede wszystkim na odbiór wysokojakościowych form usług, dlatego też kelner jest obowiązany do przestrzegania określonych zasad:

-    musi zapewnić konsumentom właściwy poziom podawania potraw i napojów,

-    musi umieć poprawnie nakryć stół oraz dobrać odpowiednie nakrycia i sztućce do potraw i napojów.

Zasady serwowania zależą od właściwości potraw i napojów oraz zakresu i poziomu świadczonych usług. Jednak bez względu na sposób serwowania muszą być spełnione następujące warunki:

-    nienaganny stan potraw i napojów pod względem higienicznym,

-    szybkie dostarczenie konsumentom potraw, o właściwej temperaturze,

-    udzielanie fachowych porad i pomocy.
Formy obsługi kelnerskiej są następujące:

♦    podawanie potraw na talerzach – polega na nałożeniu potrawy na podgrzany talerz i podaniu konsumentowi; sztućce można układać na stoliku konsumenta jednocześnie z podawaniem potrawy lub zaraz po przyjęciu zamówienia;

♦    podawanie potraw na półmiskach – polega na podawaniu potraw na półmiskach platerowanych lub porcelanowych, z umieszczonymi na nich sztućcami do nakładania;

♦    podawanie potraw z półmisków lub innych naczyń – polega na serwowaniu potraw na talerz konsumenta; przed przystąpieniem do serwowania, na stoliku konsumenta należy ułożyć sztućce oraz podgrzany talerz.
Obsługa kelnerska może być stosowana we wszystkich rodzajach zakładów, przede wszystkim jednak w zakładach wyższych kategorii – Lux, lili oraz w tych, w których organizacja zakładu, układ funkcjonalny pomieszczeń oraz wielkość zakładu uniemożliwiają wprowadzenie innych form obsługi. Obsługa kelnerska polega na tym, że każdy kelner lub brygada kelnerska ma przydzielony rewir, czyli określoną liczbę stołów konsumenckich. Liczba i wielkość rewirów zależą od kategorii zakładu.

Liczba miejsc konsumenckich, w czasie szczytowego nasilenia, na jednego kelnera nie powinna przekraczać:

♦    w zakładach kategorii Lux:

-    w restauracjach – 10 miejsc,

-    w barach rozrywkowych -14 miejsc,

-    w winiarniach -16 miejsc,

-    w kawiarniach, cukierniach, herbaciarniach itp. – 18 miejsc;

♦    w zakładach kategorii I:

-    w restauracjach -16 miejsc,
-    w barach rozrywkowych – 20 miejsc,

-    w winiarniach i piwiarniach – 24 miejsca,

-    w kawiarniach, cukierniach, herbaciarniach – 28 miejsc;

♦ w zakładach kategorii II:

-    w restauracjach i jadłodajniach – 20 miejsc,

-    w winiarniach i piwiarniach – 28 miejsc,

-    w kawiarniach, cukierniach i herbaciarniach – 32 miejsca.

Najczęściej stosowanymi systemami obsługi kelnerskiej są:

-    system kelnerów rewirowych,

-    system zespołów specjalistycznych,

-    system brygadowy,

-    system zespołowo-kompleksowy,

-    system zespołowy w powiązaniu z samoobsługą.