Please return following links to the footer:
Designed by SMThemes.com, thanks to: CrocoThemes.com, JDis.co and SJThemes.com
Obsługa konsumenta w gastronomii

Wystawianie rachunków kelnerskich

Obowiązkiem kelnera jest wystawienie rachunku po każdym świadczeniu usług.

Rachunki muszą odpowiadać zarówno pod względem wartości, jak i asortymentu towarom zamówionym, wpisanym na czeku i podanym konsumentom do stołu. Na rachunku muszą być wyszczególnione wszystkie potrawy i napoje, które zostały podane. Wszelkie próby fałszowania i dokonywania poprawek na rachunku powinny być przez kierownictwo zakładu karane.

Rachunki kelnerskie należy sporządzić czytelnie. Powinny na nich być następujące informacje:

-    nazwa i adres zakładu,

-    data,

-    wyszczególnione potrawy i napoje,

-    cena jednostkowa i wartość,

-    wartość ogólna,

-    pieczątka kelnera z jego nazwiskiem, imieniem i numerem,

-    podpis kelnera.

Po zakończonej pracy...

Read More

Systemy rozliczeń kelnerskich

W zakładzie gastronomicznym cała sprzedaż odbywa się w zasadzie za pośrednictwem kelnerów. Do obowiązku zakładu należy więc zorganizowanie odpowiedniej kontroli rozliczeń kelnerskich, by z jednej strony chronić interes zakładu, z drugiej zaś konsumentów.

Kontrolę rozliczeń kelnerskich w zakładach gastronomicznych można przeprowadzać systemem: bloczkowym (system kontroli bonowej), francuskim, pół-francuskim, kas kelnerskich (czekowym).

System bloczkowy jest najbardziej rozpowszechnionym sposobem kontroli w zakładach gastronomicznych. Jest on stosowany w zakładach, które nie mają kas kelnerskich.

Kolejność czynności wykonywanych przez kelnera w systemie bloczkowym:

♦    przyjmuje zamówienia od konsumenta;

♦    wypisuje bon na bloczku w 2 egzemplarzach (prze...

Read More

Organizacja świadczenia usług gastronomicznych w części mieszkalnej hotelu

Pełnienie służby przez kelnera w części mieszkalnej hotelu to przed wszystkim świadczenie usług gastronomicznych i ciągłe zwracanie uwagi na potrzeby gości.

Podczas dyżuru w części mieszkalnej kelner powinien:

♦    zachowywać się dyskretnie;

♦    nie prowadzić głośnych rozmów, nie krzyczeć ani też nie trzaskać drzwiami, nie stukać talerzami itp.;

♦    starać się nie zwracać na siebie uwagi;

♦    pamiętać, że jest reprezentantem hotelu wobec gości i nie wyróżniać nikogo, traktując go lepiej lub gorzej.

Miejscem pobytu kelnera w czasie jego pracy w części mieszkalnej hotelu jest jego pomieszczenie służbowe, tj. kredens kelnerski i centralna ekspedycja.

Podając posiłki i napoje do pokoi gości hotelowych należy przestrzegać wszystkich z...

Read More

Obowiązki kelnera podczas obsługi gości w części mieszkalnej hotelu

Kelner obsługujący gości w pokojach hotelowych pracuje poza głównymi pomieszczeniami części gastronomicznej. Praca w pokojach musi przebiegać zgodnie z harmonogramem. W celu zapewnienia sprawnej obsługi gości hotelowych ważne jest należyte przygotowanie sprzętu potrzebnego do obsługi przed

rozpoczęciem pracy.

Czynności przygotowawcze można podzielić na dwa etapy:

♦    I etap obejmuje czynności porządkowe, tj.:

-    wymycie oraz wypolerowanie porcelany, szkła i sprzętu metalowego,

-    przetarcie stołów, gablot itp. w kredensie kelnerskim;

♦    II etap jest związany z przygotowaniem potraw i napojów.

Duże znaczenie w pracy kelnera ma terminowe zaopatrzenie gości we wszystkie zamówione potrawy i napoje...

Read More